EN
06.03. 2017

RealGame simuloi yritystoimintaa

 

Viime syyskuussa Werstaalle muuttaneen RealGame Business Trainingin taustalta löytyvät kauppatieteiden tohtorit Kirsi ja Timo Lainema sekä kouluttajat Ira Lahovuo, Eeli Saarinen ja Tommi Lainema.

RealGame-koulutusten ytimessä on reaaliaikainen yrityssimulaatiopeli, joka sai alkunsa Timon väitöskirjaprojektista. RealGame-valmennus havainnollistaa yritystoiminnan perusprosesseja, ja samalla tutustutaan taloudellisiin tunnuslukuihin ja niiden analysointiin sekä opitaan toimitusketjun ohjauksen dynamiikkaa. Tällä hetkellä RealGame-koulutuksiin on osallistunut jo 3500 asiantuntijaa ja johtajaa ympäri maailman.

– RealGame-valmennuksen ydinkohderyhmää ovat asiantuntijat, projekti-insinöörit, myyntihenkilöstö sekä esimiehet. Ylipäänsä RealGame on hyödyllinen kaikille, joilla on vastuu oman työnsä tuloksellisuudesta, kertoo Kirsi Lainema.

– Yritykset kohtaavat jatkuvasti erilaisia haasteita ja muutoksia, joiden läpiviemisessä RealGame-valmennus auttaa.  Esimerkiksi yritysfuusiossa voi haasteena olla niin tietojärjestelmien kuin henkilöstön toimintatapojenkin yhdistäminen. Tällaisessa tilanteessa valmennuksemme tukee muutosvalmiutta ja luo tarvittavaa uutta osaamista.


Miten RealGame-valmennus toimii

– Tyypillinen osallistujamäärä on 20–50 henkilöä, jotka jakautuvat 3–4 hengen tiimeihin. Koska yritykset ovat entistä useammin globaaleja ja työntekijät voivat työskennellä eri puolilla maailmaa, voivat tiimin jäsenet olla maantieteellisesti hyvinkin kaukana toisistaan. Osallistujat ottavat yhteyden meidän serveriimme ja kommunikoivat keskenään esimerkiksi Skypen välityksellä, kertoo Timo Lainema.

– Yksi koulutus rakentuu kahdesta simulaatiopäivästä, joiden välissä tehdään oppimistehtäviä. Ennen varsinaista simulaatiopeliä ryhmäydytään ja tehdään tehtäviä. Valmennuksen lopuksi katsotaan mitä on opittu ja tehdään pieni lopputehtävä. Pelipäivien välissä simulaatio on kiinni ja tiimit hiovat strategioitaan seuraavaa pelipäivää varten. Yhden valmennuksen aikana simuloidaaan noin 3–4 kuukauden jakso.

Erilaisia pelimalleja RealGamessa on tarjolla kolme. Yhdessä mallissa tiimit kilpailevat keskenään, toisessa osa tiimeistä toimii alihankkijoina ja osa päämiehinä, mutta erillisinä yrityksinä, ja kolmannessa alihankkijat ja päämiehet toimivat saman yrityksen sisällä. Varsinkin toinen ja kolmas vaihtoehto korostavat yhteistyön merkitystä.

– Pelissä voi hyödyntää erilaisia strategioita.  On keskeistä pyrkiä pitämään tuotteen materiaali- ja valmistuskulut mahdollisimman alhaisina, mutta myös esimerkiksi asiakkaalle tarjottavat edulliset maksuehdot voivat olla tärkeä osa toimivaa strategiaa, Kirsi kertoo.
- Pääasia on, että pelin kautta erilaisia taktiikoita on mahdollista kokeilla turvallisesti.


RealGame eroaa muista yrityssimulaatioista

– Yrityspelejähän on ollut olemassa 50-luvulta lähtien, mutta meidän valtteinamme ovat reaaliaikaisuus, koulutuksen räätälöitävyys sekä mahdollisuus hajauttaa peli tarvittaessa usealle mantereelle, Timo kertoo.

– Myöskään virtuaalivalmennus ei ole uusi keksintö, mutta monessa tapauksessa sillä tarkoitetaan nettiin ladattavaa podcastia tai Powerpoint-esitystä, jonka työntekijän oletetaan katsovan omalla ajallaan. Siitä puuttuu kokonaan yhteisöllisyys, analysointi ja reflektointi, joita RealGame tarjoaa. Ja koska peliä pelataan ryhmässä, pitää jokainen tehty päätös perustella muille. Tämä opettaa enemmän kuin pelkkä teorian opiskelu, Kirsi jatkaa.

Edes aikaero ei muodostu esteeksi, sillä vuorokaudesta on mahdollista löytää työskentelyaikaa, joka tavalla tai toisella sopii kaikille.

– Eri aikavyöhykkeillä työskentelyhän on globalisoituvassa maailmassa yleinen ilmiö. Aina joku joutuu tekemään töitä sellaiseen aikaan, joka ei ehkä itselle ole paras mahdollinen, Timo sanoo.


RealGamen tiimi uskoo tulevaisuuteen

– Tällä hetkellä markkinatilanne on otollinen tällaiselle koulutukselle. Edellisen talousnotkahduksen jälkeen yrityksillä on yhä harvemmin rahaa maksaa työntekijöilleen koulutusmatkoja kauas. RealGame-valmennus on niihin verrattuna edullinen vaihtoehto, sillä lentolippuja tai hotelleja ei tarvita vaan peliin voi osallistua mistä päin maailmaa tahansa ilman tarvetta matkustaa koulutuspaikalle.

– Tulevaisuudessa mietityttääkin ehkä eniten se, että jos työntekijöiden määrä kasvaa, niin saadaanko me isompi työhuone ja mielellään sellainen, missä olisi ikkuna, Kirsi nauraa.