EN
06.02. 2024

Werstaan asiakkuuspäällikkö Saija Kivikankare iloitsee asiakastyytyväisyysvertailun tuloksista.

"Paras paikka paikallisesti" – Werstaan asiakastyytyväisyys jälleen korkealla

Werstaan asiakastyytyväisyyttä mitattiin viime syksynä viidettä kertaa KTI Kiinteistötiedon toteuttamassa asiakastyytyväisyysvertailussa. Kyselyyn vastasi yhteensä 71 Werstaan mobiili-, työpiste- ja työhuoneasiakasta.

Kiitosta asiakaspalvelusta, hinta-laatusuhteesta ja sijainnista

Werstaan asiakkaiden kokonaistyytyväisyys oli 4,2 asteikolla 1–5. Luku oli täysin sama myös viime vuoden vertailussa. Tyytyväisimpiä oltiin tiedonkulkuun ja yhteydenpitoon, asiakaspalvelun sujuvuuteen sekä sijaintiin. Myös Werstaan hinta-laatusuhde koettiin toimivaksi.

– Werstaan jäsenyyspaketteihin sisältyy kattavasti palveluita, joita tarvitsee toimiston arjessa. Käytännön asioista ei tarvitse itse huolehtia: viikkosiivous hoituu, langaton verkko toimii ja erikoiskahvitkin sisältyvät pakettiin. Päivittäiset asiat hoituvat nopeasti aulapalvelujen kanssa, kertoo Werstaan asiakkuuksista vastaava Saija Kivikankare.

Werstaan asiakkaat ovat aina olleet hyvin tyytyväisiä omiin sekä yhteisöllisiin tiloihin ja palveluihin. Kaikki nykyisen Werstaan käsittävät tilat Labs-osaa lukuun ottamatta on remontoitu nykyaikaisiksi, moderneiksi yhteisöllisiksi työtiloiksi, mikä myös osaltaan selittää asiakastyytyväisyyden korkeaa tasoa.

Tiedepuiston vetovoima puree

Ennätykselliset 97% nykyisistä asiakkaista suosittelisi Werstaan yhteisöllisiä tiloja. Werstaan asiakkaiden nettosuositteluindeksi on 68 (2022 63), kun vastaava luku KTI:n vertailuaineistossa on 36. Tämä vertailuluku saadaan, kun aktiivisten suosittelijoiden prosentuaalisesta määrästä vähennetään kriittisten vastaajien prosentuaalinen osuus. 

Werstas on hyvin turkulaisten tiedossa, ja se mielletään moderniksi työympäristöksi vetovoimaisella alueella.

Asiakkaat vetävät toinen toisiaan puoleensa.

– Asiakkaat ovat kertoneet, että haluavat meille, koska joku tietty yritys on myös täällä. Voi siis sanoa, että asiakkaat vetävät toinen toisiaan puoleensa. Myös koko Tiedepuiston alue kehittyy ja kasvaa edelleen – ruokakauppa, hotelli, kuntokeskukset ja lukuisat ravintolat vahvistavat viihtymistä. Coworking-tilat vetävät edelleen puoleensa, ja viime kesänä avautuikin uusin Werstas Kalevala-teemalla DataCityssä, iloitsee Saija Kivikankare.

Vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa

Asiakkaiden toiveissa nousivat esiin kalusteisiin ja palveluihin liittyviä asioita. Esimerkiksi puhelinkoppeja toivottiin sellaisiin Werstaan yleisiin tiloihin, joissa ei niitä vielä ole. Myös seisomatyöpisteitä toivottiin lisää. Kaikki Werstaan varattavat työpisteet on varustettu sähköpöydillä, jotka saa nostettua ylös, ja näin tauotettua istumista. Avoimissa palautteissa toivottiin myös lisää selkeyttä kierrätysohjeisiin, mikä onkin parhaillaan työn alla.

– Kaikki palautteet on käyty läpi, ja nyt pohdimme mitä on mahdollista toteuttaa. Teemme myös vastuullisia valintoja, esimerkiksi Kalevala ja Werstas Joki toimivat hyvin yhdessä, ja niiden välillä liikkuminen on helppoa. Monitoimilaite sijaitsee Kalevalassa, kun taas alakerran Joessa on enemmän valikoimaa neuvottelutiloissa.

– Asiakkaiden kommentit, kuten ”paras paikka paikallisesti” ja ”täyden palvelun talo” lämmittävät mieltä, sillä nämä kuvastavat Werstasta erinomaisesti, kertoo Saija Kivikankare tyytyväisenä.

Vastuullista toimintaa ja muuttuvia tilatarpeita

Asiakastyytyväisyysvertailussa tiedusteltiin myös yritysvastuunäkökulmien tärkeyttä sekä tyytyväisyyttä vuokranantajan toimintaan yritysvastuuasioissa. Werstaan asiakkaista 71 % piti vuokranantajan vastuullisuustoimintaa erittäin tärkeänä tai tärkeänä, ja 82 % asiakkaista kokivat vuokranantajan yritysvastuun erittäin tärkeänä tai tärkeänä.

Tilatarpeet voivat muuttua suuremmiksi tai pienemmiksi lyhyessäkin ajassa, ja meiltä löytyy joustavia ratkaisuja muuttuviin tarpeisiin.

Asiakkailta kysyttiin myös, tulevatko yrityksen tilatarpeet muuttumaan seuraavan kahden vuoden aikana. Suurimman osan asiakkaista tilatarve pysyy ennallaan tai kasvaa jonkin verran.

– Tähän haasteeseen Werstas pyrkii aina vastaamaan, sillä tilatarpeet voivat muuttua suuremmiksi tai pienemmiksi lyhyessäkin ajassa, ja meiltä löytyy joustavia ratkaisuja muuttuviin tarpeisiin, Saija Kivikankare päättää.

Lisätiedot: Saija Kivikankare
040 563 6964
saija.kivikankare@teknologiakiinteistot.fi